Het "Melkhuis". Click for a larger view.
Het "Bakkerijtje". Click for a larger view.
Klik hier voor meer informatie over het "Melkhuis"
Klik hier voor meer informatie over het "Bakkerijtje"